Tag: testy bezpieczeństwa IT

Auditing bezpieczeństwa

Kontrola bezpieczeństwa informatycznego jest to zachowanie nakierowane na rzeczywiste bezpieczeństwo operowania aparatu informatycznego. Obejmuje każdorazowe aspekty techniczne i administracyjne, poświęcające się wykrywaniu potencjalnych ryzyk, na jakie narażony bywa wyszczególniony system. Dzięki nadzorom odnotowywane bywają złe obszary systemu, co skłania na ich udoskonalenie i dzięki temu pomniejsza się ryzyko zgyby namiarów lub dostępu do nich przez […]